OER

Детска градина

Добре дошли в инструмента за самооценка на проекта GE-STEAM. Платформата Assistant ще ви позволи да опишете вашите образователни практики, свързани с равенството между половете. Попълнете въпросника и получете достъп до препоръки за персонализирано учебно съдържание, което ще ви помогне по-добре да се справяте с проблемите свързани с равенството между половете в класната стая и/или в извънкласните дейности.

Различните нива на OER

Инструментът за самооценка на GE-STEAM позволява вашето преподаване да бъде класирано на три нива според баланса между половете. Тези три нива са подробно описани по -долу:

Основно ниво

Rectangle 12

Междинно ниво

Rectangle 12

Ниво за напреднали

Rectangle 12

На основното, базово ниво на преподаване са налице основни преподавателски знания, умения и нагласи за баланс между половете. Следователно платформата Assistant предлага много широк набор от материали, които да помогнат на учителите да подобрят своите преподавателски практики с цел балансирано отношение между половете.  

На средно ниво учителите вече успяват да балансират между половете, преподавайки знания, умения и нагласи. Въпреки, че от време на време може да се наложи помощ от експерт, учителите на това ниво могат да действат относително самостоятелно и се справят с предизвикателства, свързани с техните преподавателски практики за равенство между половете.

На напреднало ниво учителите са се усъвършенствали в стремежа за поддържане на равенството между половете, преподавайки нужните знания, умения и нагласи. На това ниво учителите следват отлични и последователни практики и могат да бъдат разпознати като „хора, с когото да се консултирате“, когато възникнат трудни въпроси.

OER

Детска градина

Добре дошли в инструмента за самооценка на проекта GE-STEAM. Платформата Assistant ще ви позволи да опишете вашите образователни практики, свързани с равенството между половете. Попълнете въпросника и получете достъп до препоръки за персонализирано учебно съдържание, което ще ви помогне по-добре да се справяте с проблемите свързани с равенството между половете в класната стая и/или в извънкласните дейности.

Различните нива на OER

Инструментът за самооценка на GE-STEAM позволява вашето преподаване да бъде класирано на три нива според баланса между половете. Тези три нива са подробно описани по -долу:

Основно ниво

Rectangle 12

На основното, базово ниво на преподаване са налице основни преподавателски знания, умения и нагласи за баланс между половете. Следователно платформата Assistant предлага много широк набор от материали, които да помогнат на учителите да подобрят своите преподавателски практики с цел балансирано отношение между половете.  

Междинно ниво

Rectangle 12

На средно ниво учителите вече успяват да балансират между половете, преподавайки знания, умения и нагласи. Въпреки, че от време на време може да се наложи помощ от експерт, учителите на това ниво могат да действат относително самостоятелно и се справят с предизвикателства, свързани с техните преподавателски практики за равенство между половете.

Ниво за напреднали

Rectangle 12

На напреднало ниво учителите са се усъвършенствали в стремежа за поддържане на равенството между половете, преподавайки нужните знания, умения и нагласи. На това ниво учителите следват отлични и последователни практики и могат да бъдат разпознати като „хора, с когото да се консултирате“, когато възникнат трудни въпроси.

Попълнете теста

Този въпросник е насочен главно към учителите от РАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ (особено тези, които преподават STEAM предмети), повечето от въпросите са насочени директно към учителите. Независимо от вашата роля (т.е. учител или не), можете да оцените своите знания, умения и нагласи за работа срещу половите стереотипи. 

Опитайте се да реагирате възможно най - спонтанно. В повечето случаи първият отговор, който идва на ум, е най -добрият!

bg_BGBulgarian